Holdbeskrivelser


HOLDBESKRIVELSER SOMMER 2018

Cubansk salsa for letøvede 1

Undervisning på letøvet-niveau henvender sig til elever, der har gennemgået mindst én sæsons undervisning på begynderniveau eller tilsvarende*. Det forventes således at basistrin- og figurer beherskes ved sæsonstart. Dertil bør man have udviklet en vis fortrolighed med salsaens kropsarbejde og stiltræk. Nyt stof, såvel som kendt, vil blive kombineret med yderligere fordybelse i kropsarbejde, timing og styling i dansen.

* En begyndersæson svarer til mindst 12 sammenhængende undervisningsgange af 70 minutters varighed, eller at man har deltaget i ”Fra begynder ti letøvet på 2 dag-workshopsene”.

Cubansk salsa for letøvede 2

På letøvet 2 forventes der, at salsaens grundlæggende trinvariationer og figurer ligger på rygraden. Dertil bør man have udviklet en vis fortrolighed med salsaens kropsarbejde og stiltræk. Nyt stof, såvel som kendt, vil blive kombineret med yderligere fordybelse i kropsarbejde, timing og styling i dansen.

Cubansk salsa for øvede

Dette hold er for elever, som er klar til at danse med på højeste salsaniveau hos Salsaclave. Der vil blive kræset særligt om personlig stil, kropsarbejde, leg og udstråling. Partnerwork i salsa danner grundkernen for holdforløbet, herunder også at inkorporere ”salsasovsens krydderier” som rumba, afro m.v. Der forudsættes således, at man ved sæsonstart er velbevandret i såvel partnerarbejde som bodywork, så man er klar til at lege yderligere med improvisation, variationer, timing og musikalitet.

Kizomba for letøvede 1

Kizomba for letøvede 1 henvender sig til kizombadansere, som allerede har et basalt kendskab til kizomba. Man skal være fortrolig med grundlæggende trin- og bevægelsesmønstre, leading/following teknikker og have stiftet bekendtskab med saída. Der vil i løbet af sæsonen blive undervist i udvidede figurkombinationer, leading/following, body work og musikforståelse.

Kizomba for letøvede 2

Dette hold er for kizombadansere, som allerede har modtaget holdundervisning på improvers eller letøvet 1-niveau. Dvs. at det forventes, at man ved sæsonstart har fuldt tjek på både grundlæggende bevægelsesmønstre, trin og timing inden for kizomba samt overbygninger og musikalitet.
I løbet af sæsonen vil repertoiret af figurer samt teknik- og kropsarbejde blive finpudset og udvidet, således at dansen bliver endnu flottere både funktionelt og visuelt.

Bachata for letøvede/øvede

Dette hold er for letøvede/øvede bachatadansere. Dvs. at det forventes, at man ved sæsonstart allerede har fuldt styr på grundlæggende bevægelsesmønstre, trin og timing inden for den sensuelle, bløde bachata. Der vil i løbet af sæsonen blive undervist i udvidede trin- og figurkombinationer samt timing, leg og styling med det gennemgående fokus at kombinere sikker teknik med flot udstråling, musikalitet og stil.

Zouk og Bachata for letøvede 1

Zouk og bachata for letøvede 1 henvender sig til elever, som allerede har kendskab til både zouk og bachata. Det forventes således at man ved sæsonstart som minimum har kendskab til grundtrin- takt og timing inden for begge disse lækre danse-genrer. Der vil i løbet af sæsonen blive undervist i udvidede trin- og figurkombinationer samt musikforståelse i forhold tilsat et gennemgående fokus på ”leading/following”, så man hurtigt kan udvikle sig og få dansegulvet til at gløde.

Zouk for letøvede/øvede

Dette hold er for letøvede/øvede zoukdansere! Det er således en forudsætning, at man ved sæsonstart har fuldt tjek på vigtige bevægelsesmønstre, trin og timing samt at man kender til en god håndfuld trin og variationer. I løbet af sæsonen vil repertoiret af figurer samt kendskab til teknik- og kropsarbejde blive udvidet og finpudset, således at dansen bliver endnu flottere både funktionelt og visuelt.

Zouk hardcore

Dette hold er for MEGET øvede zoukdansere! Deltagelse kræver, at man er parat til at prøve kræfter med højeste zouk-niveau i Aarhus. Det er en forudsætning, at man ved sæsonstart har opbygget en rigtig god fornemmelse for musikalitet. Man skal således være dygtig i sit musikalske udtryk og være i stand til at improvisere over både nemme og vanskeligere variationer.
Det forventes desuden at man ved sæsonstart har opbygget et grundlæggende, teknisk kendskab inden for headmovements, ”roasted chicken, tilted turns” etc.

Er man i tvivl om kendskab til det beskrevne henvises til zouk for letøvede/øvede, hvor der også nok skal komme masser af fede moves og udfordringer.

HUSK: Et hold bliver ikke federe af, at det er højt niveau – det bliver bare sværere.

Reggaeton, open level

På reggaeton-holdet er kropskontrol og fede rytmer tilsat attitude og udstråling gennemgående nøgleord. Der danses uden partner på et niveau, så alle får noget ud af indlæringen. Når klassiske og nye bevægelsesmønstre inden for genrerne gennmgåes vil der være fokus på teknik og masser af styling, som vil få pulsen til at stige og dansegulvet til at gløde.

Samba de Gafieira for begyndere

Være OBS på at der er GRATIS PRØVETIME i samba de gafieira inden sæson start 😊

Samba de gafieira er en pardans, som i sit visuelle udtryk er let og legende, og den danses til karakteristisk ”glad i låget-musik”. På dette hold for begyndere starter vi ud med grundlæggede mønstre og teknikker, men der vil undervejs også blive sat fokus på forskellige muligheder for overbygninger og improvisation.

Kontakt en underviser fra Salsaclave fra Salsaclaves hvis du har tvivlsspørgsmål om holdenes niveau.